Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 02-5  Strona: 1 / 1 
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Podstawa prawna
§ 29 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322 z późniejszymi zmianami) 
Wymagane dokumenty
Wniosek
Załączniki w oryginale:
– dowód rejestracyjny
Do wglądu
– dowód osobisty 
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC
Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska:10,11,12,13,14 tel. 032 4785365 do 368 i 172
Opłaty
Opłata skarbowa
– za wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej – 10,00 zł.
Termin i sposób załatwienia
Od ręki w drodze decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
Tabliczkę znamionową zastępczą wykonuje się w następujących przypadkach:
1. braku tabliczki
2. utraty lub zniszczenia tabliczki
3. utraty aktualności treści dotychczasowej tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.