Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek  niepublicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ed – 03  Strona: 1 / 1 
Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek  niepublicznych

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991r. (tekst. jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach zawartych w art. 83 ust. 1 pkt od 1 do 5.

Należy dostarczyć informację dotyczącą dokumentacji zlikwidowanej szkoły oraz likwidacji pieczęci okrągłych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna;  pokój  020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji,
pokój 422A
tel.  32 47-85-251 fax. 32 47-85-140

 

Termin i sposób załatwienia

W terminie określonym w  decyzji

Tryb odwoławczy

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Uwagi

Nie dotyczy

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba