Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego do 3 miesięcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ob-13  Strona: 1 / 1 
 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego do 3 miesięcy

Podstawa prawna

§18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty

Wymeldowania, przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu, cudzoziemiec dokonuje ustnie w tutejszym Urzędzie.

Do wglądu

  • Paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości cudzoziemca

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 32 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu formalności związanych z wymeldowaniem cudzoziemiec otrzyma nieodpłatnie poświadczenie o wymeldowaniu.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy