Wymiana karty pojazdu (brak miejsca na dokonywanie wpisów)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 11-06  Strona: 1 / 1 
Wymiana karty pojazdu (brak miejsca na dokonywanie wpisów)

Podstawa prawna
§ 6 rozporządzenia MI z dnia 20. 10. 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858)

Wymagane dokumenty
Załączniki w oryginale:
– dotychczasowa karta pojazdu – która podlega zwrotowi po unieważnieniu
– dowód rejestracyjny
Do wglądu
– dowód osobisty
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10,11,12,13,14 tel. 032 4785100 wew.365, 366, 367, 368, 172 

Opłaty
Opłata administracyjna
– za kartę pojazdu – 75,00zł

Opłata ewidencyjna
– za wydanie karty pojazdu – 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia
Po złożeniu wniosku Wydział przesyła zamówienie do Warszawy celem wytworzenia karty pojazdu. Czas oczekiwania ok. 2 tygodnie.

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.