Wymiana prawa jazdy na nowe
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-02-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km-03-3  Strona: 1 / 1 
Wymiana prawa jazdy na nowe
Podstawa prawna
Art.97 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108 poz. 908); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69 poz. 640 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
Wniosek
Załączniki:
wyraźną fotografię o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość  tej osoby,
kserokopia posiadanego prawa jazdy
dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
Do wglądu
dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu względnie karta pobytu
dotychczasowe prawo jazdy (podlega unieważnieniu przy odbiorze nowego)
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 032 4785221; 032 4785218,
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE
Opłaty
Opłata administracyjna
za blankiet prawa jazdy – 84,00 zł.
Opłata ewidencyjna
za wydanie prawa jazdy -0,50 zł.
Termin i sposób załatwienia
Po sprawdzeniu dokumentów Wydział przesyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu. Czas oczekiwania: ok. 30 dni.
Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
Wszystkie dokumenty należało wymienić do dn. 30.06 2006r.
Dokumenty nie wymienione straciły ważność po upływie terminu ustalonego dla ich wymiany.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba