Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 11-09  Strona: 1 / 1 
Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
Podstawa prawna
§ 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r. Nr186, poz. 1322z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)
Załączniki w oryginale:
– dowód rejestracyjny
– tablice rejestracyjne
– karta pojazdu – jeśli była wydana
Do wglądu
– dowód osobisty
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC
Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 4785100 wew. 365, 366, 367, 368 i 172
Opłaty
Opłata administracyjna
– za tablice:
a. zwyczajne:
– na samochód ( 2 sztuki ) – 80,00 zł.
– na przyczepę – 40,00 zł.
– na motocykl – 40,00 zł.
– na motorower – 30,00 zł.
b. indywidualne :
– zamawiane po raz pierwszy – 1000,00 zł.
– za wtórnik – 80,00 lub 40,00 zł.
c. zabytkowe:
– samochodowe – 100,00 zł.
– motocyklowe – 50,00 zł.
– za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł.
– za pozwolenie czasowe – 18,50 zł.
– za nalepkę kontrolną – 18,50 zł.
– za znaki legalizacyjne – 12,50 zł.
Opłata ewidencyjna
w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
Termin i sposób załatwienia
Zmiana numeru rejestracyjnego w przypadku czarnych tablic – wydanie nowych tablic następuje od ręki, natomiast po nowy dowód rejestracyjny trzeba się zgłosić po upływie ok. 10 dni
Wykonanie tablicy z dotychczasowym numerem – ok. 7 dni 
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.
Uwagi
Na okres konieczny do wykonania tablicy na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.