Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów usuwanych bez zezwolenia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-09  Strona: 1 / 1 
Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów usuwanych bez zezwolenia

Podstawa prawna

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. poz. 627 z 2013 r. z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymagane-go zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz.U.z 2004r. nr 219 poz. 2229).

Wymagane dokumenty

Wszczęcie postępowania z urzędu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok.514 budynek A, tel. 32 4785325

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba