Wzorzec
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr BZP-02   Strona: 1 / 1 
Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych
Podstawa prawna   
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151/212/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151/195/2007 z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Jednostka odpowiedzialna   
Biuro ds. Zamówień Publicznych 2

Uwagi   
Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych polega na weryfikacji prawidłowości sporządzania propozycji komisji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowania, ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, notatek z negocjacji oraz innych dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty weryfikowane są na bieżąco przez pracowników Biura ds. Zamówień Publicznych będących jednocześnie członkami komisji przetargowych.

 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba