Zamiana lokalu mieszkalnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
07-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr GM – 04  Strona: 1 / 1 
Zamiana lokalu mieszkalnego
Podstawa prawna   
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266);
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Wymagane dokumenty   
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A. tel. 32 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi   
W przypadku zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami, każda ze stron wypełnia wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego. Do wypełnionych wniosków należy dołączyć zgodę na zamianę dysponenta lokalu mieszkalnego (Spółdzielni). Wnioski o zamianę złożone przez najemcę mieszkania komunalnego, a chcącego zamienić mieszkanie na inne, np. na większe, w innej dzielnicy itp. rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Załącznik: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.