Zaopatrzenie Urzędu Miasta w zakresie materiałów i usług
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Or-05  Strona: 1 / 1 

Zaopatrzenie Urzędu Miasta w zakresie materiałów i usług

 

Podstawa prawna
Kodeks Postępowania Administracyjnego, Regulamin udzielania zamówień publicznych, Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, Prawo zamówień publicznych, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
Wymagane dokumenty
1. Oszacowanie wartości zamówienia
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. Ogłoszenie o przetargu
5. Dokumentacja wydanych specyfikacji
6. Dokumentacja pracy komisji skutkująca wynikiem postępowania
7. Ogłoszenie wyników
8. Powiadomienie kontrahentów o wyniku postępowania
9. Umowa
Realizacja umowy na podstawie faktur

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 006
Tel. +48 032 47-85-174, fax. +48 032 47-85-265.

Opłaty
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji (za specyfikację, wadium)

Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z umową

Tryb odwoławczy
Zgodnie z ustaleniami podanymi w specyfikacji (dla kontrahentów)

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba