Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
27-02-2012 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr IKI-13  Strona: 1 / 1 

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

 

Podstawa prawna

Prawo o ruchu drogowym art. 10 ust. 6 (j.t. Dz.U. nr 108 z 2005r poz 908 z późn. zm., § 5 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach Dz.U. 177 z 2003r poz. 1729, Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty:

  • wniosek-pismo o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
  • projekt organizacji ruchu (co najmniej 2 egzemplarze)
  • opinia Komendy Miejskiej Policji

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 032 47-85-100 wew. 312 fax. 032 47-85-350

Referat Drogowy pokój 508B

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Maria Pilarska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba