Zawiadomienie właściwych organów w przypadkach
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-04-2010 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr KAW-04  Strona: 1 / 1 

Zawiadomienie właściwych organów w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa

Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. 
Procedury kontrolne związane z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli oraz postępowaniem pokontrolnym w jednostkach organizacyjnych Miasta.
Standardy Kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów.  

Wymagane dokumenty
– Zawiadomienie właściwych rzeczowo organów – oryginał
– Protokół pokontrolny wraz z załącznikami – kopia

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ; Budynek A, V piętro, pok. 516, 517, 518 tel. 032 4785359, 4785328, 4785155.

Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po podjęciu decyzji
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Marszałek
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba