Zezwolenia na transport odpadów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
1.1
 Karta informacyjna nr OŚ-06  Strona: 1 / 1 
Zezwolenia na transport odpadów

Podstawa prawna

Art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t.Dz. U. Nr 185 poz.1243 z 2010 r. – z późniejszymi zmianami) i art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r  poz. 21- z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

·         wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów, który powinien zawierać informacje zgodne  z art. 28 ust 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

·         dokument potwierdzający  że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna2

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 511 budynek A, tel. 32 4785322

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej – 616,00 zł.

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni – wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba