Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OŚ-08  Strona: 1 / 1 

Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów

Podstawa prawna

Art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. poz. 627 z 2013 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

– wniosek (druk nr 9/OŚ)

– rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew lub krzewów, w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok.514 budynek A, tel. 32 4785325

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy – wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

Zgodnie z art.83 ust.6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, na usunięcie drzew i krzewów , których wiek nie przekracza 10 lat, nie jest wymagane zezwolenie.