Zgłoszenie informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012 
 Wersja: 
1.2 
 Karta informacyjna nr Ob-29  Strona: 1 / 1 
 Zgłoszenie informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Art. 14a i 32 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 155 z 2007r. poz. 1095, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć:

1. on-line – na stronie www.ceidg.gov.pl przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Do wglądu

·         dowód osobisty

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, pok. 106 B , tel. 032 47 85 264

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku polegające na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nastąpi następnego dnia roboczego od daty przyjęcia wniosku.

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. 

Uwagi

Formularze wniosków dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba