Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-04-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Ob-02  Strona: 1 / 1 

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Podstawa prawna
Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych  oraz § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Wymagane dokumenty
Należy zgłosić się osobiście z jakimkolwiek dokumentem ze zdjęciem

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko 6 i 7, tel. 032 47-85-105 lub 364

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Od ręki

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba