Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
18-01-2013
 Wersja: 
1.1
 Karta informacyjna nr Ob-05  Strona: 1 / 1 
 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach

Art. 32 i 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Do wglądu

  • dowód osobisty

Wymeldowania dokonuje się:

–  osobiście

– przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

Formalności związanych z wymeldowaniem za granicę należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 032 47 85 363

 

Opłaty

Po dokonaniu formalności związanych z wymeldowaniem osoba otrzyma nieodpłatnie zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy