Zgłoszenie zbycia pojazdu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km-02-8  Strona: 1 / 1 
Zgłoszenie zbycia pojazdu

Podstawa prawna

Art.78 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zawiadomienia o zbyciu pojazdu (wypełnia właściciel).

Załączniki

  • kopia umowy sprzedaży lub innego dokumentu przenoszącego własność

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.