Złożenie upoważnienia/pełnomocnictwa do akt sprawy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Km 15  Strona: 1 / 1 
Złożenie upoważnienia/pełnomocnictwa do akt sprawy
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 3 kpa.

Wymagane dokumenty
Upoważnienie/pełnomocnictwo
Do wglądu
– dokument tożsamości osoby upoważnionej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 032 4785218 – w sprawach z zakresu praw jazdy
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172 i pokój A 016, tel. 032 4785217 – w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów

Opłaty
Opłata skarbowa
– za złożenie pełnomocnictwa- 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia
Strona może na każdym etapie postępowania ustanowić pełnomocnika. Warunkiem skuteczności czynności jest złożenie do akt sprawy oryginału bądź urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa

Uwagi
Zwolnione od opłaty skarbowej są upoważnienia/pełnomocnictwa:
1) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
2) udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
3) ustanowione przez:
a) przedstawicielstwa dyplomatyczne,
b) jednostki budżetowe,
c) jednostki samorządu terytorialnego,
d) organizacje pożytku publicznego w związku z działalnością pożytku publicznego i przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Pobierz wniosek w formacie PDF.