Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 08-3  Strona: 1 / 1 
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Podstawa prawna

Art. 5-8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę licencji (wypełnia właściciel)

Załączniki:

 • dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w licencji

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania kopii
 • dokument tożsamości składającego podanie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • wynosi 10% opłaty za wydanie licencji

Termin i sposób załatwienia

Wydział dokonuje zmiany wydając nową licencję w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Zmiany w licencji wymagają zmiany
  1. nazwy przedsiębiorcy
  2. jego adresu lub siedziby
  3. numeru w rejestrze przedsiębiorców

a w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką również:

  1. numeru rejestracyjnego pojazdu
  2. numeru VIN
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba