Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
21-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Km-05-1  Strona: 1 / 1 
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku

Podstawa prawna

Art.138 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108 poz. 908).

Wymagane dokumenty

Wniosek

Do wglądu

dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 032 4785125; 032 4785218

Opłaty

Opłata skarbowa

za wydanie decyzji – 10,00 zł.

za zaświadczenie – 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Ponieważ osoba, której zatrzymano prawo jazdy  na okres powyżej roku zobligowana jest do poddania się egzaminowi kontrolnemu Wydział wydaje następnie zaświadczenie, które stanowi podstawę przeprowadzenia egzaminu w WORD-zie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu Wydział zwraca  zatrzymane prawo jazdy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Prawo jazdy uważa się za zatrzymane jeżeli w stosunku do jego posiadacza została wydana decyzja o zatrzymaniu lub został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba