11 mln 320 tys. zł dofinansowania pozyskało Jastrzębie Zdrój z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20072013 na modernizację i nadbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Leśnej. 
Zarówno prezydent miasta Marian Janecki, jak i zarząd województwa śląskiego podpisali już odpowiednią umowę w tej sprawie. Oznacza to, że prezydent otrzymał zielone światło do ogłaszania przetargu. Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy i na razie jedyny ze wszystkich czterech subregionów projekt, który otrzymał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu.
Projekt zakłada, że przy ul. Leśnej powstanie nowoczesna hala sportowa z trzema tysiącami miejsc siedzących na trybunach stałych. Zmodernizowany obiekt ma zaspokoić potrzeby amatorów wszystkich sportów halowych. Będą w nim pomieszczenia dla drużyn, sędziów i dziennikarzy oraz gabinety odnowy biologicznej. 

Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do 30 września 2010 roku wyjaśnia prezydent Janecki.
Przypomnijmy, że zły stan techniczny, a w szczególności realna groźba zawalenia dachu, nie pozwalały na dalsze użytkowanie hali widowiskowo-sportowej. Zakres robót ustalony w kwietniu 2005 roku przewidywał remont obiektu z podniesieniem dachu do wysokości 12,5 m. Zgodnie z projektem, powierzchnia hali miała pozostać niezmieniona (tj. ok. 2,6 tys. m^(2)), a widownia miałaby pomieścić 1600 osób, wliczając miejsca na rozkładanych trybunach. W ramach dokumentacji wykonano ekspertyzę istniejącej konstrukcji żelbetowej pod kątem jej przydatności. Wynik tej ekspertyzy od strony projektowej był pozytywny. Prace ruszyły w lecie 2006 roku i miały zakończyć się w grudniu 2007 roku. W trakcie prac okazało się jednak, że część materiałów, użyta do budowy czterdzieści lat temu nie odpowiadała normom, a sama konstrukcja nie została wykonana zgodnie z ówczesnym projektem. W związku z tym prace zostały przerwane. W tym momencie możliwe były dwa rozwiązania: pierwsze zakładało wykonanie nowych słupów i wzmocnienie konstrukcji trybun na istniejących fundamentach, drugie zmianę projektu hali, powiększenie jej powierzchni i ilości miejsc siedzących do 3 tys. osób. Mając na uwadze duże zainteresowanie siatkówką oraz potrzeby klubu siatkarskiego, prezydent miasta podjął decyzję o rozbudowie hali z uwzględnieniem potrzeb zawodowej piłki siatkowej na poziomie światowym. Decyzje te zbiegły się w czasie z ogłoszeniem wstępnych regulaminów dotacji ze środków unijnych na lata 2007 2013. Ogromną pomocą i wsparciem w pozyskaniu przez prezydenta Mariana Janeckiego dotacji wykazali się: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz radni Sejmiku Śląskiego Marian Jarosz i Adam Zdziebło.