Zarząd JSW podjął decyzję o realizacji programu oszczędności i poprawy efektywności, który ma przynieść istotne efekty w skali całej spółki. Celem programu kryzysowego jest obniżenie kosztów produkcji w roku 2009 tak, aby utrzymać miejsca pracy oraz utrzymać długoterminową konkurencyjność polskiego węgla koksującego.
Ograniczenia kosztowe nie dotyczą planowanych strategicznych inwestycji zmierzających do przygotowania nowych pól wydobywczych (Bzie-Dębina i Pawłowice) oraz budowy nowych poziomów wydobywczych kopalń.
W celu zapewnienia płynności finansowej Spółki koniecznym jest dążenie do wydatkowania środków pieniężnych w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie i rozwój Spółki.
– Opracowaliśmy katalog działań zmierzających do ograniczenia kosztów w 2009 roku. Przewiduje on m.in. maksymalne wykorzystanie możliwości rozwiązania umów z pracownikami posiadającymi uprawnienia emerytalne oraz uzupełnienie załogi wynikające z odejść na emerytury tylko w niezbędnym zakresie. Skutkiem powyższych założeń będzie zmniejszenie stanu zatrudnienia w stosunku do 2008 r. o około 1300 osób – mówi Katarzyna Jabłońska – Bajer, rzecznik JSW.
Ponadto ograniczona będzie do niezbędnego minimum praca w soboty i niedziele, a rekompensata pracy podjętej w tych dniach będzie udzielana w formie dnia wolnego od pracy. Wynagrodzenie za przepracowaną dniówkę przyjęto na poziomie roku 2008. Planuje się też ograniczenie kosztów administracji, renegocjacje cen w ramach umów na usługi i dostawy oraz zmniejszenie zużycia energii.
Wdrożenie całego pakietu założeń ma przynieść spółce obniżkę kosztów produkcji węgla w kopalniach w roku 2009 o blisko pół miliarda złotych w stosunku do pierwotnie planowanych.