Miasto Jastrzębie Zdrój już od wielu lat wspiera selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zarówno w zabudowie wielo-, jak i jednorodzinnej.

W zabudowie jednorodzinnej segregacja prowadzona jest indywidualnie do worków przekazywanych nieodpłatnie przez firmę świadczącą usługi na zlecenia Miasta. Odbiór takich odpadów jest dla mieszkańca bezpłatny, co wobec wciąż rosnących kosztów wywozu śmieci, stanowi istotne odciążenie domowego budżetu. Surowce wtórne – plastik, szkło, papier i tektura – odbierane są w ostatnim tygodniu miesiąca zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram

Natomiast w zabudowie wielorodzinnej do segregacji śmieci wykorzystywane są specjalne kontenery ustawione przy blokach. Koloru niebieskiego są kontenery na papier, koloru żółtego na plastik i inne tworzywa sztuczne, a koloru zielonego na szkło.