Selekcja śmieci wpływa na ochronę środowiska, a także pomaga w ponownym wykorzystywaniu surowców wtórnych. Zatem segregujmy śmieci. Zawsze w ostatnim tygodniu miesiąca w naszym mieście odbywał się będzie odbiór opakowań z plastiku, szkła, papieru i tektury.

Szczegółowy harmonogram odbioru śmieci w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczamy poniżej