Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 16 stycznia 2009 roku ośmiu organizacjom pozarządowym przyznano dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury. Łączna suma przyznanych dotacji wynosi 95 400 00 złotych.

Wykaz organizacji które dostały dotacje