Dla uczczenia ofiar ‚Marszu Śmierci’ oraz pamięci zasłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni, 20 stycznia w naszym mieście odbył się 19. Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów, którego zakończenie stanowiły uroczystości przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau.

W rajdzie, który odbył się w godzinach rannych, wzięli udział uczniowie jastrzębskich szkół. Następnie zgromadzeni przy tablicy w Parku Zdrojowym wspominali wydarzenia sprzed ponad 60 lat.  – Już po raz kolejny spotykamy się tutaj, by uczcić pamięć poległych. Powinniśmy wspominać te tragiczne wydarzenia, by nigdy nie zapomnieć o tej okropnej i bolesnej karcie historii XX wieku. Do dziś trudno jest wyobrazić, jak było możliwe, że człowiek, który ma się za najinteligentniejsze stworzenie w świecie, stał się zwierzęciem – zaznaczył Lech Wiewióra, członek PTTK.
Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele władz miasta, służby mundurowe, kombatanci, uczniowie jastrzębskich szkół oraz  PTTK.

W styczniu 1945 roku z obozu oświęcimskiego i jego podobozów ewakuowano w pieszych kolumnach do Wodzisławia kilkadziesiąt tysięcy więźniów, konwojowanych przez uzbrojonych esesmanów. Większość skierowano przez Jastrzębie Zdrój. Mniej liczne kolumny popędzono przez Żory. Odcinki dziennej marszruty wynosiły około 20-30 km, noclegi improwizowane były najczęściej pod gołym niebem. Pasiaki więźniarskie nie pozwalały w wystarczającym stopniu zachować ciepła ciała. Żywieniowe racje dzienne były wypadkową losu. Każdego, kto usiłował zbiec lub nie nadążał za współwięźniami z powodu wycieńczenia, karano natychmiastową śmiercią. Wodzisław Śląski był docelowym miejscem marszu. Stąd, mimo mrozu, otwartymi wagonami kolejowymi wywieziono więźniów do obozów w głąb Rzeszy.

Organizatorem uroczystości był oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju, a współorganizatorami Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jastrzębie Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i środowiska kombatanckie.