Władze miasta Jastrzębia Zdroju, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Akademii Górniczo – Hutniczej odbyły 20 stycznia w Krakowie spotkanie robocze na temat możliwości gospodarczego wykorzystania metanu z pola Moszczenica w gospodarce komunalnej Jastrzębia Zdroju.

Podstawą rozmów była przygotowana  przez AGH analiza, w której rozpatrywano możliwość wykorzystania metanu jako paliwa w urządzeniach energetycznych cieplnych i elektrycznych w trzech obiektach. Są to: Szkoła Podstawowa nr 17 w Ruptawie, obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej oraz lodowisko Jastor wspólnie z halą widowiskowo – sportową.

Technologia pozwala na wykorzystanie tego gazu. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, to opłacalność inwestycji istnieje, ale w perspektywie długoterminowej. Gaz pozyskiwany byłby po bardzo atrakcyjnej cenie – wyjaśnia Krzysztof Baradziej, II zastępca prezydenta miasta.

Jak dodaje wiceprezydent, w najbliższym czasie prof. Stanisław Nawrat z AGH przygotuje szczegółową techniczną analizę kosztów, jeśli chodzi o zasilanie SP nr 17. Koncepcja polega na tym, że gaz z odmetanowania ze stacji sprężania dostarczany będzie w dwóch bateriach butli zawierających w sumie około 600 metrów sześciennych gazu. Można także zastosować inne zbiorniki o większej pojemności. W szkole realizacja projektu wymaga zainstalowania kotłów gazowych.

Jest to przedsięwzięcie, które warto realizować. Są możliwości techniczne, są zasoby gazu i jest on tańszy. Ponieważ nie mamy środków finansowych w budżecie miasta, wspólnie z JSW będziemy starali się pozyskać na ten cel fundusze zewnętrzne. Na obecną chwilę trudno jeszcze powiedzieć, kiedy przedsięwzięcie mogłoby być realizowane, gdyż już samo pozyskanie środków jest czasochłonne – podsumowuje Krzysztof Baradziej.