420 000 złotych dotacji przyznano z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa.

Dotacje przyznano między innymi na szkolenia sportowe, organizowanie imprez, zawodów sportowych czy wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje