Gminne Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne konsultacje.
Będą one dotyczyły następującej tematyki:
1. Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej.
2. Pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
3. Pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój własnej działalności gospodarczej.
4. Uzyskiwanie informacji na temat różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Bezpłatne usługi informacyjne świadczone są przez pracowników Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor w oparciu o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 ‚Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych’.
Konsultacje odbędą się 3 lutego (wtorek) w godzinach od 11:00 do 15:00 w Gminnym Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału do 2 lutego osobiście lub pod numerem telefonu 032 47-85-173, e-mail: gci@um.jastrzebie.pl

Gminne Centrum Informacji
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60
Budynek A, pok. 003
Tel. 032 47-85-173