Ustaleniem planu pracy na 2009 rok zajęła się Rada ds. Kombatantów. 28 stycznia z kombatantami spotkali się zastępcy prezydenta miasta Franciszek Piksa i Krzysztof Baradziej oraz skarbnik Dariusz Holesz.

Posiedzenie Rady było też okazją do podsumowania ubiegłorocznych wydarzeń i uroczystości, jak również podziękowań za dotychczasową współpracę.