Reprezentanci samorządu terytorialnego Armenii gościli w jastrzębskim magistracie. 3 lutego burmistrzowie miast ormiańskich spotkali się z prezydentem Marianem Janeckim, skarbnikiem Dariuszem Holeszem i Marią Pilarską, naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Celem wizyty było poznanie mechanizmów planowania i zapewnienia usług komunalnych dla ludności w ramach prac samorządów lokalnych. Goście dopytywali również o mechanizmy pozyskiwania środków unijnych, budowę kanalizacji oraz sprawy budżetowe.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych grupa spotkała się także z przedstawicielami Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Kilkunastu zagranicznych gości przyjechało do Polski w ramach Study Tour ‚Best Practices In Providing Municipal Services’ finansowanego przez Academy For Educational Development USAID ze środków pomocowych przeznaczonych na rozwój byłych państw ZSRR.