Już jutro, 6 lutego w galerii Epicentrum odbędzie się wystawa członka Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego ‚Niezależni’ – Łukasza Grycichy. Tematem wystawy będą ‚Strumienie Pomysłów’. Otwarcie wystawi nastąpi o godzinie 18.00

W fotografii nie liczy się tylko sprzęt, ale wyobraźnia – takie motto przyświecało autorowi, podczas przygotowywania zdjęć do tej wystawy.

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że zdjęcia zgromadzone na tej ekspozycji zdają się funkcjonować tylko w obszarze czystej estetyki. W rzeczywistości są one dowodem zaistnienia konkretnego zdarzenia, w określonym czasie, przestrzeni, udokumentowanego przez pamięć aparatu. Są obrazami fleszem wyrwanymi ze strumienia rzeczywistości. Rekwizyty wykorzystane do stworzenia fotografii w zależności od ujęcia bądź oświetlenia ujawniają swoje często trudne spostrzeżenia i zdefiniowania cechy.
A mowa tu głównie o przedmiotach codziennego użytku, wydawałoby się pozbawionych jakiegoś szczególnego znaczenia czy uroku. Na prezentowanych zdjęciach owe z pozoru mało istotne przedmioty awansują do rangi obiektów godnych dostrzeżenia i artystycznego, twórczego zadokumentowania.

Galeria Epicentrum mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alei J. Piłsudskiego 27.