Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w kadencji 2005-2009 odbyło się 6 lutego w Urzędzie Miasta. Na spotkaniu omówiono aktualny stan bezrobocia oraz podsumowano działania Powiatowego Urzędu Pracy za 2008 rok.

Dyrektor PUP, Andrzej Koba przypomniał zakres działań Powiatowej Rady Zatrudnienia, a przewodniczący Rady podziękował wszystkim członkom PRZ za czteroletnią współpracę.