Został ogłoszony przetarg na budowę skate-parku z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budowę kanalizacji deszczowej w jarze przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – etap I. Oferty będą przyjmowane do 24 lutego.

Zamówienie obejmuje też wykonanie zagospodarowania terenu w jarze. Wykonane zostaną nowe chodniki, plac skate-parku, place rekreacyjne i ścieżki rowerowe. Zadanie obejmuje również elementy małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów oraz odwodnienie terenu z kanalizacją deszczową.

Drugi etap zadania stanowi droga dojazdowa do jaru wraz z parkingiem. Etap ten nie jest przedmiotem obecnego przetargu.

Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na koniec sierpnia.