Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą starać się o przyznanie dotacji w wysokości do 40.000 zł. Rekrutacja będzie polegała na wyborze i zgłoszeniu się do odpowiedniej instytucji z listy rankingowej, która ukazała się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (pozycje od 1 do 20) w ramach działania 6.2 ‚Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia’ Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Następny etap rekrutacji będzie polegał na przebyciu 40 godzin szkoleń dot. prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu. Dopiero po odbyciu szkoleń zainteresowany może starać się o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Dodatkowo w ramach dotacji można wnioskować o tzw. wsparcie pomostowe, polegające na przyznawaniu przez 6 miesięcy comiesięcznej kwoty na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy (np. składki ZUS). Uczestnik, który otrzyma wsparcie finansowe zobowiązuje się do prowadzenia firmy przez okres 12 miesięcy od rejestracji działalności. W przeciwnym wypadku będzie musiał dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej powinny kontaktować się z instytucjami z listy, których wniosek przeszedł ocenę pozytywną i otrzymały dofinansowanie (pozycje od 1-20 na liście).

Lista rankingowa:  http://efs.wup-katowice.pl/nowosci/?a=5441
Szczegółowe informacje na stronie www.efs.wup-katowice.pl