W ramach ‚Dnia Bezpiecznego Internetu’ od 10-go lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się liczne przedsięwzięcia promujące bezpieczne użytkowanie Internetu.
We wtorek zorganizowano dwa wykłady poprowadzone przez Aurelię Przybysz-Maleńczyk – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju. Podczas pierwszego z nich – ‚Siecioholizm – uzależnienie od Internetu’ – dokładnie wyjaśniono pojęcie ‚siecioholizmu’ – jakie są jego objawy i zagrożenia oraz metody walki z uzależnieniem od Internetu. 

Podczas drugiego z wykładów – ‚Ucieczka od rzeczywistości w wirtualny świat’ – pani Aurelia Przybysz-Maleńczyk m.in. zapoznała młodzież z ryzykiem i pułapkami
płynącymi z cyberprzestrzeni. Poruszono również problem zagłębiania się w wirtualny świat – jakie są przyczyny ucieczki od świata rzeczywistego w proponowany przez Internet.
 11 lutego odbyło się spotkanie jastrzębskich uczniów z przedstawicielami Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju. Tematem głównym było bezpieczeństwo w sieci
– m.in. omówiono zabezpieczanie komputerów przed atakami wirusów i ‚robaków’, bezpieczne korzystanie z komunikatorów. Tego samego dnia młodzież uczestniczyła również w wykładzie – ‚Przemoc w cyberprzestrzeni’ – poprowadzonym przez psychologa
– Mariolę Kujańską. Podczas wykładu poruszono zagadnienie nadużywania przez młodzież telefonów komórkowych, przesyłania i ‚ściągania’ plików z Internetu (tzw. p2p). Dokładnie omówiono temat funkcji mediów oraz tzw. pokolenia ‚Y’ – osób komunikujących
się tylko z własnym pokoleniem za pośrednictwem telefonów komórkowych, Internetu, I-podów.

 W Bibliotece Głównej oraz filiach MBP – w ramach akcji – prowadzone są również lekcje biblioteczne oraz konkursy i happeningi tematycznie związane z ‚Dniem Bezpiecznego Internetu’.
 W piątek – w ramach akcji – dla uczniów jastrzębskich szkół zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji.
 We wtorek – 17-go lutego o godz.: 11:30 – odbędzie się wykład pt.: ‚Przestępstwa internetowe’, który poprowadzi Zbigniew Twardowski – prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju. Podczas spotkania omówione zostanie m.in.: wykorzystanie
– zgodne z prawem – zasobów dostępnych na stronach www, zamieszczania i ściągania różnego rodzaju plików, prawo autorskie.
W tym samym dniu na godzinie 16:00 zapraszamy do Biblioteki dorosłych mieszkańców naszego miasta – a przede wszystkim rodziców, na wykład ‚Bezpieczeństwo
w Internecie’, który poprowadzi Krzysztof Grodoń – informatyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: funkcji Internetu, zagrożeń wynikających z korzystania z wirtualnego świata,
a także metod i sposobów przeciwdziałania przemocy w cyberprzestrzeni.
‚Dzień Bezpiecznego Internetu’, to ogólnoeuropejska kampania o nazwie ‚Keep it fun. Keep Control’, mająca na celu uwypuklenie problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.  

inf. MBP