‚Jedna przed nami droga’ to tytuł wystawy zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Podczas wernisażu zaprezentowano twórczość uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

‚Jedna przed nami droga’ to autorski projekt Stowarzyszenia Centrum Kultury Niezależnej ‚Pozytywka’ w Jastrzębiu Zdroju, realizowany przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju. Podczas wernisażu zebrani goście podziwiali ręcznie wykonane prace: między innymi zegary, ramki czy obrazy. Zebranych gości powitała dyrektor MBP, Maria Kucharska.

Niektóre z prac można także podziwiać na wystawie zorganizowanej w holu Urzędu Miasta.

 Natomiast w marcowy weekend 14-15 odbędzie się dwudniowy blok kulturalny w Domu Zdrojowym. Wystąpią zespoły muzyczne: Skampararas, Miles Away i Popiół. Odbędzie się pokaz umiejętności ‚soundsystemu Rise Up’ z Częstochowy oraz wizualizacja z wykorzystaniem materiałów z całego cyklu przygotowawczego. Projekt zostanie zrealizowany przez Olgę Olechowską, absolwentkę Wydziału Artystycznego o kierunku edukacji artystycznej z Cieszyna.

15 marca, w drugim dniu koncertu zaprezentują się w tańcu i spektaklu teatralnym podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy od grudnia 2008 pracują nad spektaklem teatralnym oraz pokazem tanecznym, realizowanym przy wsparciu tancerek z Formacji Tańca ‚Klips’.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne, lecznicze, psychologiczne, szkoleniowe, edukacyjne, społeczne oraz inne w zależności od potrzeb podopiecznych, zmierzające do osiągnięcia przy ich aktywnym uczestnictwie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
WTZ przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z adnotacją kierującą osobę do korzystania z tego typu terapii.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, które prowadzone są w dwunastu pracowniach, gabinecie pedagoga oraz sali rehabilitacyjnej, a także poza terenem placówki. O dobry stan zdrowia podopiecznych dba pielęgniarka, która jednocześnie prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia.

W warsztacie funkcjonuje kilkanaście pracowni, które proponują podopiecznym ciekawe zajęcia dopasowane do ich predyspozycji, zainteresowań oraz możliwości.

Są to pracownie: gospodarstwa domowego, obsługi maszyn biurowych, plastyczna, witrażu, ceramiczna, haftu, techniczna, krawiecka, tkacka, wikliny i florystyczna.