13 lutego w godz. od 10.00 do 14.00 w Zespole Szkół nr 2 odbyły się pierwsze w naszym mieście Targi Pracy i Edukacji. Zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat ofert pracy i wyboru szkół. Oferty swe prezentowali przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych, instytucji szkoleniowych oraz powiatowych urzędów pracy.

Według danych na 31 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2 740 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,7% (dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do listopada 2008 roku). W grudniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 527 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 480 osób. Zarejestrowano też 129 ofert pracy, z czego 28 to oferty subsydiowane.

Piątkowe targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół nr 2 oraz Urząd Miasta. Targi były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu ‚Skuteczny Urząd’.

Galeria – Targi Pracy i Edukacji