W naszym mieście ruszają prace społecznie użyteczne. Będą one wykonywane w jednostkach organizacyjnych miasta.

Skierowanie do prac społecznie użytecznych mogą otrzymać podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie mają prawa do zasiłku. Prace będą prowadzone w dniach roboczych w ilości do 10 godzin tygodniowo. Bezrobotni znajdą zatrudnienie m.in. w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Nieruchomości, Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym, a także w szkołach, przedszkolach czy żłobku. Za godzinę pracy otrzymają 6,50 zł.

– W listopadzie odbyło się spotkanie, na którym poinformowaliśmy dyrektorów instytucji o takiej formie wsparcia. Jednostki zobowiązały się utworzyć miejsca wykonywania tych prac – wyjaśnia Teresa Bac, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan przedstawiony na 2009 rok przez jednostki określił potrzeby na 114 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował osoby z kręgu swoich podopiecznych w liczbie 153. Znajdą one zatrudnienie m.in. w charakterze pomocy kuchennej, pracownika budowlanego, woźnego oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej.

– Osoby, które będą dojeżdżały do pracy, mogą otrzymać bilety na przejazd, trzeba się tylko z nich rozliczyć. Z kolei tym, którzy znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych, wyrobimy książeczkę zdrowia, bo taka jest wymagana – tłumaczy Teresa Bac.

Organizatorem oraz koordynatorem prac społecznie użytecznych na terenie Jastrzębia Zdroju jest Ośrodek Pomocy Społecznej.