Zbliżają się terminy naboru wniosków w ramach Programu Komisji Europejskiej ‚Młodzież w działaniu’, który umożliwia młodym, aktywnym osobom m.in. nawiązywanie międzynarodowych kontaktów poprzez wymiany młodzieżowe oraz tworzenie wspólnych projektów.

By zainteresować potencjalnych wnioskodawców zakresem działań, jakie w jego ramach można sfinansować, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój organizuje spotkanie informacyjne, na które zaprasza osoby pracujące z młodzieżą, przedstawicieli młodzieżowych grup nieformalnych oraz organizacje pozarządowe działające w powyższym obszarze.

Spotkanie odbędzie się 13 marca w godzinach od 9.30 do 13.30 w Urzędzie Miasta w sali obrad Rady Miasta. Poprowadzi je Janusz Gorol – regionalny konsultant programu dla województwa śląskiego.

Harmonogram spotkania
9:30  Powitanie uczestników
9:35 – 12:00 Prezentacja filmu ‚Niebo nad Europą’
  Charakterystyka struktury programu
  Akcja 1 ‚Młodzież dla Europy’
  Akcja 2 ‚Wolontariat Europejski’
  Podakcja 4.3 Wsparcie osób pracujących z młodzieżą (staże, seminaria)
12:00 – 12:30 Przerwa z poczęstunkiem
12:30 – 13:30 Akcja 3 ‚Młodzież w Świecie’
  Wniosek aplikacyjny i najczęstsze błędy w aplikacjach

 Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 27 lutego na faks: 032 478 53 84 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 321, budynek A Urzędu Miasta. Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt w sprawie pod numerem tel. 032 4785 127, 032 4785 229

Przewodnik po programie ‚Młodzież w działaniu’ dostępny jest na stronie www.mlodziez.org.pl.

Formularz kontaktowy.doc

Do zaproszenia.doc