Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 wzbogacił się o wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania noworodków, zwłaszcza tych urodzonych przedwcześnie.

W skład daru wchodzą: inkubator otwarty, w którym można pielęgnować noworodka, a także wykonywać zabiegi takie jak kaniulacja naczyń czy odbarczanie odmy opłucnej, respirator niezbędny w stanach niewydolności oddechowej towarzyszącej wcześniactwu, monitor najważniejszych funkcji życiowych, pompy strzykawkowe służące do precyzyjnego dawkowania leków oraz waga elektroniczna niezbędna do dokładnego pomiaru masy ciała.

Otrzymany sprzęt będzie służył do ratowania życia noworodków, a w szczególności wcześniaków z niską masą ciała. Takie dzieci wymagają szczególnej opieki, utrzymania odpowiedniej temperatury, zapewnienia prawidłowej wymiany gazowej i ciągłego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych – tłumaczy Józef Danek, ordynator oddziału.

Ważnym elementem terapii takich dzieci jest prawidłowa podaż silnych leków i płynów infuzyjnych w przeliczeniu na masę ciała. Do tego właśnie użyte będą pompy strzykawkowe i waga elektroniczna.

Wartość przekazanego sprzętu wynosi około 150 000 złotych. Fundatorem jest Fundacja Polsat Dzieciom.