W miniony piątek 20 lutego przy oczyszczalni ścieków ‚Ruptawa’ otwarto nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Oferta centrum skierowana jest głównie do szkół i ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie pozytywnych działań ekologicznych.

W ramach działalności Centrum Edukacji Ekologicznej organizowane będą zajęcia teoretyczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zajęcia praktyczne, a także wycieczki po obiekcie oczyszczalni ścieków – wyjaśnia Izabela Wawrzyczek, prowadząca CEE.

Podczas spotkania w Centrum podsumowano także projekt ‚Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów’. Realizacja tego projektu jest efektem wieloletniej współpracy między tymi właśnie gminami a Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Projekt ten otrzymał najwyższe w całej Polsce dofinansowanie z Funduszu Spójności wynoszące prawie 30 mln euro. Po zakończeniu inwestycji, gminy wzbogacą się o 235 kilometrów kanalizacji sanitarnej.

Po realizacji całego projektu, który będzie trwać do końca 2009 roku, oczyszczone ścieki spełniać będą krajowe i unijne normy ochrony środowiska dla terenów zurbanizowanych. Korzyścią dla mieszkańców gmin będzie stworzenie warunków dla przywrócenia pierwotnej klasy czystości rzek, podniesienie standardów życia i zwiększenie atrakcyjności terenów gminnych dla przyszłych inwestorów.