Tadeusz Skatuła, wicestarosta powiatu wodzisławskiego został przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wybory  przewodniczącego odbyły się 23 lutego w Domu Zdrojowym podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku.

W posiedzeniu wzięła udział Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która przybliżyła zebranym proces realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. – Dyrektor poinformowała nas, że obecnie kładzie się duży nacisk na szybsze przekazywanie środków unijnych do samorządów. Dla nas to pozytywny sygnał – powiedział prezydent Marian Janecki. Podczas zebrania członkowie Związku Gmin i Powiatów oprócz wyboru nowego przewodniczącego zarządu, rozpatrzyli m.in. uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na bieżący rok oraz powołania grupy roboczej ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.