Wydział Edukacji Urzędu Miasta informuje studentów o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2008/2009. Wnioski te należy składać do 13 marca 2009 r. w pokoju 020 A Urzędu Miasta. O przyjęciu na listę decydować będzie data wpływu wniosku oraz kryterium dochodowe.

O stypendium mogą ubiegać się studenci państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych pochodzący z rodzin o dochodzie netto za 2007 r. w przeliczeniu na członka w rodzinie nieprzekraczający kwoty 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna zgodnie z art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust. 11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Wymagane jest również stałe zameldowanie na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

Stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu ‚Eurostypendium drogą do dyplomu’ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wniosek.pdf

Wnioski można też pobrać w Wydziale Edukacji w pokoju 419 A.