Przedstawiciele zakładów pracy, władz miasta, służb mundurowych i środowisk kombatanckich spotkali się w piątek, 27 lutego, w Domu Zdrojowym na uroczystości z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej.
Podczas spotkania wręczane były nagrody i dyplomy za aktywny udział w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Ponadto rodzice, których trzej synowie odbyli zasadniczą służbę wojskową, odznaczeni zostali srebrnymi medalami za zasługi dla obronności kraju nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali:
Szkoła Podstawowa Nr 19, ‚Azis’ Mining Sernice Sp. z o.o., Jastrzębska Agencja Turystyczna, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Jarosław Zagórowski (JSW S.A), Zbigniew Różański (Zakład Karny), radny Tadeusz Markiewicz, Marianna Eliasz (JSS ‚Społem’), Edmund Świerczyna (Urząd Skarbowy), Zbigniew Janusz (ZM Haga), Halina Świątko (KWK ‚Zofiówka’), Franciszek Oślizło (PKM), Henryk Holeksa (KWK ‚Borynia’), Janina Biernat (KWK ‚Jas – Mos’).

Na wniosek Prezydenta Miasta medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali:  srebrny medal – Krzysztof Figaś (Urząd Miasta), Józef Szamrej (PKM), brązowy medal – Grzegorz Juraszczyk (PKM), Helena Wilim, Jacek Pustelnik (PGWiR) , Stanisław Tobiczyk (KWK ‚Pniówek’), Augustyn Holeksa (KWK ‚ Jas-Mos’), Czesław Kubaczka (KWK ‚ Zofiówka’), Zbigniew Czernecki (KWK ‚ Borynia’).