Zarząd Województwa zatwierdził listę stypendystów projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL
W dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 371/242/III/2009 zatwierdził listę 406 stypendystów projektu systemowego pt. ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ na rok szkolny 2008/2009.  Na liście znalazło się 10 uczniów z Jastrzębia Zdroju.

Lista stypendystów z województwa śląskiego.pdf