Już po raz 10 Stowarzyszanie ARKA we współpracy z klinikami weterynaryjnymi  będzie  przeprowadzać akcję sterylizacji zwierząt.

W marcu kliniki weterynaryjne, które przystąpiły do akcji będą wykonywać zabiegi sterylizacji po preferencyjnej, zmniejszonej cenie. Maksymalna cena zabiegów kastracji w czasie akcji to: suka 200zł, kotka 100zł, pies 120zł, kocur 60zł.
Osoby, które wraz ze swoim pupilem, zdecydują się na uczestnictwo w akcji winny wcześniej skontaktować się z wybraną przez siebie lecznicą.

Celem akcji jest troska o zdrowie zwierząt towarzyszących, psów i kotów, zwrócenie uwagi na odpowiedzialną opiekę, kontrolę narodzin zwierząt towarzyszących, zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych trafiających do schronisk, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na bezdomne zwierzęta, przekazanie pełnej informacji na temat zabiegu kastracji, jego zalet i wad.

Obszerne materiały dotyczące samego zabiegu kastracji, jego zalet i znaczenia, spis klinik biorących udział w akcji, znajdziecie Państwo na stronie www.arka.strefa.pl.

 Wybierz humanitarne rozwiązanie – kastracje swojego czworonożnego przyjaciela.
                                Nie rozmnażaj, nie porzucaj!