Prawie 70 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji krwiodawstwa, którą przeprowadzono w poniedziałek, 9 marca, w Zespole Szkół nr 6. W godzinach od 9.00 do 14.00 krew oddało 175 osób, wśród nich prezydent miasta Marian Janecki.

Akcje krwiodawstwa na stałe wpisały się już w kalendarz Zespołu Szkół nr 6. W czasie poprzedniego tego typu przedsięwzięcia, które odbyło się we wrześniu 2008 roku, zebrano 64 litry krwi. I tym razem okazało się, że w naszym mieście nie brakuje osób, chcących przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Nie zawiedli uczniowie, ich rodzice, jak i absolwenci szkoły.

Zabieg pobierania krwi trwa od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi co stanowi ok. 10% zawartości układu krwionośnego. Następnie preparaty przechowywane są w wyspecjalizowanych bankach tkanek zwanych bankami krwi.

Galeria zdjęć