Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój informuje, że przy Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych zostanie uruchomione Centrum Organizacji Pozarządowych. Celem istnienia Centrum będzie stworzenie jak najlepszych warunków do działania i rozwoju organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Jastrzębia Zdroju, poprzez:
– nieodpłatne udostępnianie pomieszczenia na siedzibę organizacji pozarządowych,
– udostępnianie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, akcje społeczne
  prowadzone przez organizacje pozarządowe,
– prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji,
– udostępnianie sprzętu technicznego: komputera, drukarki, telefonu, faksu, ksera, możliwości
  korzystania z Internetu,
– poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów,
– udostępnianie prasy, publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji
  pozarządowych,
– prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe oraz podejmowanie innych działań
 w ramach współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi.

Siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych będzie mieścić się przy ul. Wrzosowej 12 a w Jastrzębiu Zdroju i zostanie uruchomione pod koniec I kwartału 2009 r. 

Jastrzębskie organizacje zainteresowane korzystaniem z zasobów Centrum Organizacji Pozarządowych proszone są o pisemne zgłoszenie w terminie do 18 marca 2009 r., w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, Al. Piłsudskiego 60 pokój 210 A.